Bransjer

Våre gasser spiller en avgjørende rolle i så å si alle bransjer. De brukes til å bedre konkurranseevnen, kutte prosesskostnader og oppnå bedre kvalitet og produktivitet. Faktisk ville mange vanlige produkter, fra brus til bilmotordeler, ikke være mulige å tenke seg uten industrigasser. Men enda viktigere er det at våre innovative gassblandinger og applikasjonsteknologier baner vei for mer bærekraftige, grønne livsstilsvalg og forretningspraksiser.