Bruk av plast eller …?

Frankrikes president, Emmanuel Macron, har meldt at Frankrike sluttet med en del plastemballasje fra 8. januar i år. Det gjelder i første omgang flere typer frukt og grønt. Hva innebærer det egentlig?

Vi kaster omtrent en tredjedel av maten som blir produsert på globalt nivå. I Norge kaster vi 417 000 tonn mat verdt 22 milliarder kroner i året, i snitt nesten 43 kg hver, eller en av åtte handleposer, ifølge Matvett. 

Dagens forbrukere ønsker ferske matvarer som beholder næringsstoffer, farge og konsistens – i det hele tatt vil vi ha høy kvalitet på maten vi kjøper. Det krever at matprodusenter bruker siste teknologi for å sørge for lang holdbarhet. Det innebærer riktig temperatur, naturlige gasser, effektive pakkeprosesser og tett emballasje. Slik teknologi bidrar også til redusert matsvinn.

«Vi innser at plast er et problem, men i dag er det ikke noe fullverdig alternativ for å holde maten fersk så lenge som mulig», sier Trond Kjærstad i Linde, som leverer gassløsninger til næringsmiddelindustrien. 

MAP – holder maten fersk

For å holde mat fersk oppbevares den i en såkalt modifisert atmosfære med karbondioksid (CO2), nitrogen (N2) og oksygen (O2). Modifisert atmosfærepakking (MAP) gjør at maten beholder smak, tekstur og utseende, i tillegg til å øke holdbarheten, fordi gassen beskytter mot mikroorganismer og oksidasjon. 

Karbondioksid, CO2, er den viktigste gassen for å hindre bakterier og mugg. Nitrogen brukes for å erstatte oksygen i emballasjen og hindrer derved oksidering, i tillegg til å bevare matens farge og utseende. Generelt kan man si at oksygennivå lavere enn 1% gir en forlenget holdbarhet på den emballerte maten. Riktig emballasje, ofte i plast, sørger for at maten ikke tørker ut og at gassblandingen ikke lekker ut.

«Det presses frem nye løsninger fra flere ledd i matvareindustrien. Mat distribueres over lange avstander, må tåle varierende forhold og håndtering, og er innom flere lagre. I noen tilfeller kommer vi dessverre ikke utenom plast på grunn av de unike barriereegenskapene», sier Kjærstad.

Matemballasje er høyteknologisk og tilpasset hvilken type mat som skal beskyttes. Emballasjen skal være ren, ivareta den modifiserte atmosfæren med gass, og ikke være forurensende på noen måte. Det er avgjørende for å forlenge holdbarhet og bidra til å redusere matsvinn. 

Plast på avveie

Trond Kjærstad i Linde forklarer forskjellen på heterogen og homogen plast, og hvordan heterogen plast, som består av flere plaststoffer og plastlaminat i samme emballasje, gjør det vanskelig med resirkulering.

«Det forskes stadig på nye, bærekraftige materialer som kan erstatte plast på en rekke områder, noe vi kommer til å se mer og mer av. Matindustrien i alle ledd er opptatt av å utvikle og bruke miljøvennlig emballasje, som samtidig bidrar til lengre holdbarhet og redusert matsvinn», sier Kjærstad. 

Plast på avveie er et globalt problem for natur, miljø, dyr og mennesker. Med ansvarlig håndtering, innovasjon på biologisk nedbrytbare materialer, gode renovasjonssystemer og økt bevissthet, kan vi fortsatt ha nytte av plastens egenskaper når det er nødvendig. Det dreier seg også om å øke bevisstheten blant forbrukere om kun å kjøpe det man trenger, og kaste mindre mat.


Tekst: Ingalill Sandal
Foto: Shutterstock


Kilder:

https://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/slutt-pa-plastemballasje-i-frankrike/s/12-95-3424225967

https://www.linde-gas.no/no/processes_ren/modified_controlled_atmospheres/modified_atmosphere_packaging/index.html

https://www.matvett.no/aktuelt/plastemballasje-sikrer-bedre-holdbarhet-pa-mange-matvarer

https://linde-stories.com/no/vegetarianere-veganere-og-fleksitarianere-ny-mat-krever-innovative-losninger/