myacc_balancemyacc_checkoutprefmyacc_communicationmyacc_contactinfomyacc_cylindermyacc_deliveriyinfomyacc_docdownloadmyacc_ebillingmyacc_marketingmyacc_onlineservicesmyacc_ordersmyacc_payinvoicesmyacc_paymentcardinfo
Linde online shop

Industrigasser

Linde gass leverer en rekke industrielle gasser, inkludert tørris, beskyttelsesgasser, næringsmiddelgasser, flytende nitrogen og kuldemedier. Vi tilbyr gassflasker av forskjellige materialer, for eksempel stål og GENIE. Kjøp gass online fra Linde

Tørris

Tørris er fast karbondioksid. Linde produserer tørris som avlange frø eller pellets med en diameter på 10 mm og en lengde på 2 mm, men også i form av hele blokker som pakkes i beskyttende papirlag

Rene gasser

Rene gasser med mange ulike anvendelsesområder. Gasser som Nitrogen, Argon, Oxygen og CO2

Beskyttelsesgasser

I vårt dekkgassprogram finnes dekkgasser som er utviklet for de fleste sveisemetoder og materialer. Både i vårt standard -og premiumprogram, MISON®.

Brenngasser

Brenngasser brukes til industrielle applikasjoner, ofte i kombinasjon med oksygen eller luft, f.eks. acetylen samt hydrogen.

Bakgasser

Gasser for rotsidebeskyttelse (bakgass) ved f.eks. sveising eller ved lekkasjesøking. F.eks. Formier®

Øvrige gasser

Her finner du Ballonghelium, pusteoksygen og luft.

Næringsmiddelgasser

BIOGON® er en serie med næringsmiddelgasser. Vi leverer karbondioksid, nitrogen, oksygen og ulike gassblandinger til mat- og drikkevarer. Våre gasser oppfyller gjeldende standarder som omhandler tilsetninger i mat og som gjelder for alle EU-land

Flytende nitrogen - LIN

Flytende nitrogen i cryobeholdere

Kuldemedier

Ett komplett kuldemedieprogram for kuldebransjen med løsninger tilpasset ulike behov. Vårt kuldemedieprogram omfatter naturlige kuldemedier, HF-gasser og HFO-gasser.

Lasergasser

Spesial gasser for laserskjæring og sveising. Både rene gasser og ulike gassblandinger.

Bruksretter

Som flaskekunde kan det være lønnsomt for deg å benytte vårt tilbud om bruksretter. Forskjellen er at du i stedet for å betale pr. dag, forskutterer leien for en bestemt periode, 1, 3 eller 5 år.

Industriell gass

Luften rundt oss er en blanding av mange forskjellige gasser, med for det meste bare tre elementer - nitrogen, oksygen og argon - dette danner nesten alt. Luft er råmaterialet til å produsere gasser. Etter at gassene er utvinnet, blir de gjenværende gassene sluppet ut tilbake i atmosfæren. Lindes viktigste produkter er oksygen, nitrogen og argon. Gass kan komprimeres. Eksempler på gasser er oksygen ved romtemperatur (ca. 20 ºC) og hydrogen ved romtemperatur.

Hvis en gass i beholderen blir oppvarmet, øker trykket. Hvis det avkjøles, faller trykket. Hvis gassen plasseres i en forseglet beholder og volumet av beholderen reduseres, oppvarmer kompresjonen gassen. Hvis volumet av den forseglede beholderen øker, avkjøler dekompresjonen gassen. Hvis temperaturen blir tilstrekkelig høy, vil visse gasser, som hydrogen, raskt kombinere med andre gasser som oksygen eller klor. Dette er forbrenning. Noen kjemiske reaksjoner mellom gasser og andre stoffer forekommer langsommere; et eksempel er den gradvise oksideringen av jern for å danne jernoksid (rust). I dette tilfellet er oksygen i gassform ved romtemperatur, mens jern og jernoksid er faste stoffer.

Når en gass i gassform avkjøles til lav nok temperatur, kan den bli væske eller et fast stoff. For eksempel, hvis nitrogen blir avkjølt til en temperatur langt under null Celsius (-195,8 ºC), blir det flytende. En annen gass, karbondioksid, blir fast stoff ved -78 ºC, dette er bedre kjent som tørris og den hopper over væskefasen. Noen gasser er lettere enn luft, for eksempel helium og hydrogen, og kan dermed brukes til å løfte faste gjenstander, som ballonger.