myacc_balancemyacc_checkoutprefmyacc_communicationmyacc_contactinfomyacc_cylindermyacc_deliveriyinfomyacc_docdownloadmyacc_ebillingmyacc_marketingmyacc_onlineservicesmyacc_ordersmyacc_payinvoicesmyacc_paymentcardinfo
Linde online shop

Spesialgass

Linde spesialgass utvalg inkluderer HiQ, Veriseq, spesialgass blandinger, pakkede kemikalier og mer som passer dine spesielle behov. Linde spesialgasser kommer i en rekke renheter og flaskestørrelser. Kjøp spesialgass online fra Linde

Spesialgass Blandinger

Spesialgassblandninger i HiQ® spesialgass serien

Rene gasser

Høyrene gasser i HiQ® spesialgass serien

Pakkede kjemikalier

Linde tilbyr et stort utvalg pakkede gassbaserte kjemikalier. Disse omfatter ammoniakk, karbonmonoksid, etylen, etylenoksid, hydrogenklorid, svoveldioksid, svovelheksafluorid og mange flere

Farmasøytisk gass VERISEQ®

Farmasøytisk gass VERISEQ® med full sporbarhet for bruk i lægemiddelindustrien