Rene gasser

  • 44 Produkter

Spesiell klasse acetylen som skal brukes til atomabsorpsjonsspektrometri (AAS)

This is a Restricted product(Special Gas)

To enable purchase please call 0800 02 0800

Legg til

Argon høy renhet. Instrument = 5.0 = 99,999%

This is a Restricted product(Special Gas)

To enable purchase please call 0800 02 0800

Legg til

HiQ® høy renhet helium.
HiQ® = 6.0 = 99,9999%

This is a Restricted product(Special Gas)

To enable purchase please call 0800 02 0800

Legg til

HiQ® høy renhet hydrogen.
HiQ® = 6.0 = 99,9999%

This is a Restricted product(Special Gas)

To enable purchase please call 0800 02 0800

Legg til

Høy renhet hydrogen.
Laboratory = 5.5 = ≥ 99,9995%

This is a Restricted product(Special Gas)

To enable purchase please call 0800 02 0800

Legg til

Høy renhet karbondioksid.
Instrument = 4.5 = ≥ 99,995%

This is a Restricted product(Special Gas)

To enable purchase please call 0800 02 0800

Legg til

Høy renhet nitrogenoxid.
HiQ = 5.0 = ≥ 99,999%

Please sign in or register to view prices
Legg til

Høy renhet nitrogenoxid.
Scientific = 4.8 = ≥ 99,998%

This is a Restricted product(Special Gas)

To enable purchase please call 0800 02 0800

Legg til

Høy renhet nitrogen.
Instrument = 5.0 = ≥ 99,999%

This is a Restricted product(Special Gas)

To enable purchase please call 0800 02 0800

Legg til

Høy renhet nitrogen.
Detector = 5.5 = ≥ 99,9995%

This is a Restricted product(Special Gas)

To enable purchase please call 0800 02 0800

Legg til

Høy renhet nitrogen.
HiQ® = 6.0 = ≥ 99,9999%

This is a Restricted product(Special Gas)

To enable purchase please call 0800 02 0800

Legg til

Høy renhet oxygen.
Chemical = 3.5 = ≥ 99,95%

This is a Restricted product(Special Gas)

To enable purchase please call 0800 02 0800

Legg til