Rene gasser

  • 43 Produkter

Ammoniak 3.0

Please sign in or register to view prices
Legg til

Spesiell klasse acetylen som skal brukes til atomabsorpsjonsspektrometri (AAS)

This is a Restricted product(Special Gas)

To enable purchase please call 0800 02 0800

Legg til

HiQ® høy renhet argon.
HiQ® = 6.0 = 99,9999%

This is a Restricted product(Special Gas)

To enable purchase please call 0800 02 0800

Legg til

Argon høy renhet. ICP = 5.0 = 99,999%

This is a Restricted product(Special Gas)

To enable purchase please call 0800 02 0800

Legg til

Argon høy renhet. Instrument = 5.0 = 99,999%

This is a Restricted product(Special Gas)

To enable purchase please call 0800 02 0800

Legg til

Argon høy renhet. Laboratory = 5.7 = ≥ 99,9997%

This is a Restricted product(Special Gas)

To enable purchase please call 0800 02 0800

Legg til

HiQ® høy renhet helium.
HiQ® = 6.0 = 99,9999%

This is a Restricted product(Special Gas)

To enable purchase please call 0800 02 0800

Legg til

HiQ® høy renhet helium.
Detector = 5.0 = 99,999%

This is a Restricted product(Special Gas)

To enable purchase please call 0800 02 0800

Legg til

HiQ® høy renhet helium.
Laboratorium = 5.6 = ≥ 99,9996%

This is a Restricted product(Special Gas)

To enable purchase please call 0800 02 0800

Legg til

HiQ® høy renhet hydrogen.
HiQ® = 6.0 = 99,9999%

This is a Restricted product(Special Gas)

To enable purchase please call 0800 02 0800

Legg til

Høy renhet hydrogen.
Detector = 5.0 = ≥ 99,999%

This is a Restricted product(Special Gas)

To enable purchase please call 0800 02 0800

Legg til

Høy renhet hydrogen.
Laboratory = 5.5 = ≥ 99,9995%

This is a Restricted product(Special Gas)

To enable purchase please call 0800 02 0800

Legg til