Spørsmål om retur & refusjon
FAQs

1. Hvordan returnerer jeg en bestilling?

For å returnere en bestilling kontakter du kundeservice på +47 815 32 880 – de vil hjelpe deg videre.

2. Hva er retningslinjene for refusjon?

En kjøper kan hevde at den leverte gassen eller tørrisen er feil, kun hvis han/hun har varslet Linde om dette uten forsinkelse etter at han/hun la merke til dette. Klagen må inneholde en beskrivelse av formen til defekten. Hvis kjøperen ikke krever refusjon innen ett (1) år med levering, vil han/hun miste retten til å kreve refusjon som følge av defekten. Hvis kjøperen krever en refusjon og det ikke er en defekt som Linde AS er ansvarlig for, kan Linde kreve en kompensasjon for arbeidet og kostnaden som klagen har ført til for Linde AS.

3. Jeg har fått feil produkt i bestillingen min, hva skal jeg gjøre?

Kontakt kundeservice på +47 815 32 880. Sørg for at du har bestillingsnummeret for hånden.

4. Hvordan returnerer jeg gjenstander/flasker med feil?

Kontakt kundeservice på +47 815 32 880. Sørg for at du har bestillingsnummeret for hånden.

Kontakt